Starszy posterunkowy PP
Stanisław PAWLAK


Imiona rodziców

Szczepan, Antonina Walczak

Data urodzenia

24 I 1899

Miejsce urodzenia

Oporówek

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 25 VI 1919 do 23 VII 1922, 3 p. wojsk kolejowych, st. saper. W policji od 16 II 1929 Początkowo służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komisariace (od 4 III 1929) Na Post. Kolejowym (od 2 VIII 1929) W Wydz. Śledcz. (od 23 I 1933) Następnie w pow. brzeskim na Posterunku w Kustyniu (od 18 IX 1933) Od 27 VII 1936 – i nadal we wrześniu 1939 – w Wołczynie Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/1 (84), 334

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry