Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r2041358,ROMANOWSKI.html
2023-06-10, 17:15

Starszy posterunkowy PP
Antoni ROMANOWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Anna

Data urodzenia

25 VI 1902

Miejsce urodzenia

Libawa

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 W policji od 1927 Nieprzerwanie – i nadal we wrześniu 1939 – służbę pełnił w Urzędzie Śledcz. w Radomiu Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (70), 4517

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony