St. Posterunkowy PWŚl.
Józef PAWLAS


Imiona rodziców

Jan, Marianna Winkler

Data urodzenia

4 II 1881

Miejsce urodzenia

Osiny

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Od 25 II 1919 do 31 VIII 1921 w POW GŚl. i Związku Sokołów Polskich w Przyszowicach W 1920 odkomenderowany do PGŚl. Uczestnik III powstania śląskiego, plut. W PWŚl. od 27 VI 1922 Służył na Posterunku w Żorach pow. rybnicki W 1939 w Komendzie Powiatowej w Rybniku

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (63)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry