Starszy przodownik PWŚl.
Filip KOŁODZIEJCZYK


Imiona rodziców

Franciszek, Waleska Jurek

Data urodzenia

17 VIII 1898

Miejsce urodzenia

Adamowice

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Od 15 II 1919 w POW Po II powstaniu śląskim przez trzy miesiące służył w policji pomocniczej W III powstaniu dowódca plut. w baonie szturmowym pod Żernikami Następnie w SGmin., wachm. W PWŚl. od 21 VI 1922 Służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Rudzie jako zastępca refer. gosp., po likwidacji pow. rudzkiego – zastępca komendanta Post. w Kamieniu pow. świętochłowicki, następnie refer. polityczny Eksp. PPolit. w Świętochłowicach (do 4 I 1927), instruktor w SzPWŚl. w Katowicach (do 1 I 1930), komendant Posterunku Oficerskiego w Pszczynie (do 15 V 1933), potem w pow. świętochłowickim w Komisariace Hajduki Wielkie, skąd 15 X 1933 przeniesiony został na stanowisko zcy kier. na Komis. w Łagiewnikach, od 6 XI 1937 w Komisariace Katowice Załęże. W 1938 kier. Post. Specjalnego Katowice Załęże Tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 3 V 1927, st. przod. – 1 I 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (16), 1322

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry