Kapitan obs.
Wacław PIELARSKI


Imiona rodziców

Andrzej, Jadwiga Łucka

Data urodzenia

24 X 1900

Miejsce urodzenia

Praszce pow. wieluński

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920

Życiorys cywilny

SPRPiech. i Szkoła Oficerów Lot. (1928). Służył w 2 i 5 p. lot. 19 III 1938 awansował do stopnia Kapitan obserwatora przydziałem do CWLot. nr 1 w Dęblinie na stanowisko zcy dcy oddziału portowego

Małżonka i dzieci

Żonaty
Izabella Barbara

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/2 9 IV 1940 AM 1365

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 9406, KZ 13753 MiD WIH

Opcje strony

do góry