Porucznik w stanie spoczynku
Mieczysław Stanisław KOWALSKI


Imiona rodziców

Antoni, Maria Romiszewska

Data urodzenia

25 V 1885

Miejsce urodzenia

Bakuniszki pow. mariampolski

Działalność do 1918 r.

Członek POW Uczestnik rozbrajania Niemców w Warszawie

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Jako oficer san. służył m.in. w Grodnie, Brześciu i w Warszawie W 1922 porucznik Od 1931 w stanie spoczynku

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Regina Wiśniewska
Maria

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/2 14 IV 1940 AM 3111

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 23825, Odrz. 18 IX 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry