Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r214634081434,SKRZYWAN.html
25.05.2024, 01:08

Major aud. st. sp.
Wincenty Antoni SKRZYWAN


Imiona rodziców

Wincent, Florentyna Sennewald

Data urodzenia

26 VIII 1886

Miejsce urodzenia

Lwów

Życiorys cywilny

Dr praw, Wydział Prawa, Uniwersytet Lwowski W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 Uczestnik obrony Lwowa 1918–1919 w niewoli ukraińskiej Następnie sędzia w sądzie pol. 18 DP Wojsk. Sądzie Okr. w Brześciu Po wojnie służył w wojskowych sądach okręgowych Od 1933 w stanie spoczynku Przydzielony do Wojsk. Sądu Okr. nr I

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3169; MKat., 3110/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony