Porucznik żand.
Wacław WYROSTEK


Imiona rodziców

Jan, Apolonia Surdacka

Data urodzenia

16 V 1909

Miejsce urodzenia

Urzędowo pow. janowski

Życiorys cywilny

Gimnazjum Koedukacyjne Wydział Powiatowego Sejmiku Janowskiego w Kraśniku (1929) SPArt. (1932) SPPiech. (1934) Mianowany Podporucznik ze starsz. 15 VIII 1934 Przydzielony do 31 pp Następnie do 84 pp Od 1937 w CWŻand. jako instruktor W 1939 odkomenderowany do 7 baonu telegraf.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 343; MKat., 3280/A; Lubelska lista katyńska, opr. A. Winiarz

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry