Kapitan piech.
Alfred Andrzej WILLICH


Imiona rodziców

Kazimierz, Bolesława Chylewska

Data urodzenia

10 XI 1900

Miejsce urodzenia

Cieślin pow. inowrocławski

Życiorys cywilny

W WP od 1919 Przydzielony początkowo do komp. gosp Uczestnik wojny 1919–1921 Służył w baonie zapas. 1 p. strz. wlkp. 159 pp 74 pp Mianowany Podporucznik w 1921 Od 1928 pełnił służbę w KOP Od 1934 służył w 81 pp jako dca komp i ofic. żywn W 1939 w OZ 29 DP

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 413; MKat., 3200/A, Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry