Starszy posterunkowy PP
Stanisław SCHRÖDER


Imiona rodziców

Stanisław, Katarzyna

Data urodzenia

5 VIII 1895

Miejsce urodzenia

Popowo

CV wojskowe

W policji od 1923 Ostatnio służbę pełnił w pow. częstochowskim na Posterunku w Krzepicach 2 V 1934 przeniesiony na Posterunek w Walenczowie Od 11 I 1938 na Posterunku w Opatowie jako zastępca komendanta Od 10 VIII 1938 deleg. do woj. wołyńskiego Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (84), 2274

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry