St. Posterunkowy PWŚl.
Franciszek MORAWIEC


Imiona rodziców

Franciszek, Katarzyna Kubisz

Data urodzenia

20 IX 1891

Miejsce urodzenia

Czechowice

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej W PWŚl. od 1 XII 1922 Służbę pełnił w pow. bielskim na Posterunku w Drogomyślu (do 9 X 1924) W Komisariace w Dziedzicach (do 15 VII 1932) Na Post. w Strumieniu (do 4 IV 1934) oraz w Komisariace w Bielsku 21 XII 1938 przeniesiony został na Posterunku w Dąbrowie pow. frysztacki Tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (27), 3285

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry