Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r22447641,RUTKOWSKI.html
26.05.2024, 02:01

Podporucznik piech. rezerwy
Stanisław RUTKOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Zofia Wandołowska

Data urodzenia

24 II 1903

Miejsce urodzenia

Zawady pow. łomżyński

Życiorys cywilny

Gimnazjum w Łomży (1923) Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (1927) BPRPiech. nr 7a (1929) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1932 Przydzielony do 81 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. Urzędnik Zarządu Miejskiego w Grodnie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2889; MKat., 2905/A; A MSWiA, reg. pismo 5144/98

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony