St. Posterunkowy PWŚl.
Walenty PIEKORZ


Imiona rodziców

Tomasz, Zofia Rzapek

Data urodzenia

13 II 1893

Miejsce urodzenia

Świerczyniec

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 X 1922 Służył w Komisariace w: Pszczynie (do 1 V 1928) I w Królewskiej Hucie (do 1931) Potem w pow. katowickim w Komisariace w Nowej Wsi i Chorzowie – w I (od 1936) i III (do 18 IX 1938) Przeniesiony 5 II 1939 do Komisariatu w Pietwałdzie pow. frysztacki Następnie jako asysta w Urzędzie Celnym w Pietwałdzie Starszy posterunkowy mian. 1 V 1926

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (55), 727

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry