Kapitan piech.
Stanisław Tadeusz PAWULSKI (do 1931 MAHLER)


Imiona rodziców

Zygmunt Józef, Sabina Maria Offe

Data urodzenia

1 IV 1896

Miejsce urodzenia

Lwów

Życiorys cywilny

Gimnazjum i SPchor. Legionów Polskich (1915) W WP od 1918 Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Pełnił służbę w 2 p. strz. lwowskich DOGen. Kielce Po wojnie służył w 6 pp Leg. 42 pp 17 pp DOK X 5 p. podh. Komenda Miasta Lwów 40 pp (1937–1938) W 1939 dca 9 komp. improwizowanego pp z OZ 5 DP Kapitan ze starsz. 1 VI 1919

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2654; CAW, Ap 15605, 5423; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry