Porucznik w st. sp.
Józef JANKOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Katarzyna Szeląg

Data urodzenia

6 III 1897

Miejsce urodzenia

Nowy Dwór pow. kościański

Działalność do 1918 r.

Żołnierz I wojny światowej, walczył na froncie wschodnim i zachodnim (ranny).

CV wojskowe

W 1920 był instruktorem w SPchor. w Warszawie Potem służył w 40 pp. Następnie związany baonem balonowym w Toruniu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 032/2 IV 1940

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 1983, 4559 MiD WIH

Opcje strony

do góry