Posterunkowy PP
Stanisław IGNATOWICZ


Imiona rodziców

Julian, Antonina Mozelewska

Data urodzenia

27 VI 1909

Miejsce urodzenia

Ihumeń

CV wojskowe

Do policji przyjęty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. 20 II 1935 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony został do woj. krakowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w policji w Krakowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (25), 298

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry