Podpułkownik w stanie spoczynku
Zbigniew CZARNEK


Imiona rodziców

Władysław, Anna Niewiadomska

Data urodzenia

18 II 1887

Miejsce urodzenia

Jarosław

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej

CV wojskowe

Wojna 1918–1921 Szef szp. chir. w Jarosławiu St. ordynator szp. wojsk. w Biedrusku Następnie komendant szp. wojsk. w Inowrocławiu, Krakowie i Chełmie Lub. oraz sanatorium w Zakopanem

Życiorys cywilny

Dr nauk med., Wydział Lekarski, UJ (1912)

Małżonka i dzieci

Janina
Trzy córki Syn

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 015/2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 4052 MiD WIH

Opcje strony

do góry