Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r23428466,PINDOR.html
2022-12-02, 15:15

Podporucznik piech. rezerwy
Roman PINDOR


Imiona rodziców

Karol, Julia Kulis

Data urodzenia

18 XII 1909

Miejsce urodzenia

Holendry pow. błoński

Życiorys cywilny

Technik budowlany, Państwowa Szkoła Budownictwa w Warszawie (1928) BPRPiech. nr 6 (1931) Odbył ćwiczenia rezerwy w 30 pp i 10 dyonie tab. (1938) Mianowany Podporucznik rezerwy ze starsz. 1 I 1933 Przydzielony do 25 pp.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2703; MKat., 3410/A; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony