Pułkownik piech.
Mieczysław SOKÓŁ-SZACHIN


Imiona rodziców

Jan, Henryka Lewicka

Data urodzenia

6 IX 1889

Miejsce urodzenia

Żytomierz

Życiorys cywilny

Podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej W WP od 1919 Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej – dca 21 pp Ofic. do zleceń dcy I Armii Dca III baonu 28 p. strz. Po zakończeniu działań wojennych zca dcy Od 1926 dca 22 pp Od 1927 dca 78 pp W 1939 kmdt Miasta Przemyśla Pułkownik ze starsz. 1 I 1929

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3018; CAW, Ap 14514; MKat., Zbiór rel. i opr.; RO 1924; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry