Starszy przodownik PP
Andrzej RUDYK


Imiona rodziców

Michał, Helena Borkowska

Data urodzenia

29 XI 1893

Miejsce urodzenia

Kołomyja

CV wojskowe

Od 1913 w Związku Strzeleckim W I wojnie w armii austriackiej W 1915 łącznik z II Brygadą Legionów Polskich Od 26 XII 1918 w POW w Kołomyi W WP od 21 VI do 31 X 1919, sierż. Potem w Żand. Kraj. Polskiej Następnie w policji Służył w woj. stanisławowskim Co najmniej od 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – komendant Posterunku w Jabłonowie pow. kołomyjski Starszy przodownik mian. 1 VIII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/2 (68), 2541

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry