Podinsp. PP
Karol Ludwik STADLER


Imiona rodziców

Paweł, Sabina Jangan

Data urodzenia

28 I 1886

Miejsce urodzenia

Rohatyń

CV wojskowe

Wydziału Filozoficznego UJ W I wojnie w armii austriackiej W WP od 11 XI 1918 do 9 XII 1921 i od 2 IX 1922 do 31 XII 1923, 4 pp Leg. Kapitan piech. rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919, 64 pp. PKU Warszawa Miasto III W policji od 1 I 1924 jako oficer inspekcyjny Okręgu Wileńskiego Od 1927 w KG - nacz. Wydz. I Oficer inspekcyjny szkół policyjnych We wrześniu 1939 w Wydz. IV KG

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/2 (60), 5877

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry