Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r241893,LUKASZEWICZ.html
26.05.2024, 02:29

Porucznik piech. rezerwy
Władysław ŁUKASZEWICZ


Imiona rodziców

Felicjan, Kazimiera Pugacz

Data urodzenia

31 X 1894

Miejsce urodzenia

Rubieżewicze pow. stołpecki

Życiorys cywilny

Rosyjska Szkoła wojskowa w Pskowie W 1925 powołany do WP Odbył ćwiczenia rezerwy w 86 pp (1925, 1930) 79 pp W 1934 w ewidencji PKU Baranowicze W niewoli sowieckiej 15 X 1939 wysłany z więzienia w Kobryniu do obozu w Starobielsku Kupiec-przemysłowiec

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1948; CAW, Ap 118, Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej, sygn. VIII. 804. 15. 1

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony