Pułkownik piech. st. sp.
Władysław WOJTKIEWICZ


Imiona rodziców

Michał,

Data urodzenia

26 XI 1883

Miejsce urodzenia

Wilno

Życiorys cywilny

W latach 1904–1914 służył w armii rosyjskiej 1914–1918 w niewoli niemieckiej W WP od 1919 w wileńskim p. strz Uczestnik wojny 1919–1921 Po wojnie służył w 9 baonie wartowniczym 79 pp Dca SPchor. DOK IX Zca dcy i dca 81 pp Od 1929 w oficerskim trybunale orzekającym MSWojsk Od 1933 w stanie spoczynku

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 552; MKat., 3239/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry