St. Posterunkowy PWŚl.
Antoni RUPAŁA


Imiona rodziców

Wawrzyniec,

Data urodzenia

5 I 1896

CV wojskowe

Uczestnik powstań śląskich W 1922 służył na Posterunku w Lublińcu Zwolniony na własną prośbę Ponownie przyjęty do służby 1 III 1925 z przydziałem do pow. cieszyńskiego Ostatnio (do 20 XII 1938) Służbę pełnił na Posterunku w Zebrzydowicach 8 X 1938 deleg., a 21 XII 1938 przeniesiony do pow. frysztackiego Skierowany do Komisariatu w Boguminie Nowym We wrześniu 1939 ponownie na Posterunku w Zebrzydowicach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (100), 1454

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry