Starszy posterunkowy PWŚl.
Aleksander JAMROZY


Imiona rodziców

Melchior,

Data urodzenia

17 VII 1894

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 18 VI 1922 do pow. katowickiego. Następnie służbę pełnił w Komisariace w: Dziedzicach pow. bielski (do 14 V 1929), Zebrzydowicach pow. cieszyński (do 7 II 1932), Kdzie Rez. w Królewskiej Hucie (od 1934 pn. Post. Pogotowia w Chorzowie) do 5 II 1939 oraz w Komisariace w Boguminie Nowym pow. frysztacki Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (31), 1500

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry