Posterunkowy PP
Teodor KLIMUK


Imiona rodziców

Sylwester, Aleksandra Kocek

Data urodzenia

13 III 1896

Miejsce urodzenia

Piszczac

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich Początkowo służbę pełnił w policji woj. wileńskiego w Komendzie Wojewódzkiej w Wilnie (od 19 I 1919 do 31 III 1926), skąd przeniesiony został do woj. poleskiego. Od 2 VI 1927 służył w Komisariace w Brześciu n. Bugiem, od 6 VII 1927 na Posterunku w Bleżowie pow. stoliński, następnie w pow. brzeskim – od 15 VIII 1928 na Posterunku w Motykałach, od 22 IV 1930 na Posterunku w Małorycie We wrześniu 1939 na stanowisku komendanta

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (52), 1561

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry