Przodownik SW
Samuel CZERNIAK


Imiona rodziców

Sawa,

Data urodzenia

1896

Miejsce urodzenia

Kowel

CV wojskowe

W więziennictwie od 1925 Co najmniej od 1929 służbę pełnił w więzieniu we Włodzimierzu Wołyńskim We wrześniu 1939 jako kier. Kancelarii Organizator Związku Pracowników Więziennych RP we Włodzimierzu Wołyńskim (1929) St. dozorca mian. w 1929.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (40), 4640

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry