Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r25030,PODGORSKI.html
30.05.2024, 17:32

Kapitan
Józef PODGÓRSKI


Imiona rodziców

Józef, Helena Glatt

Data urodzenia

19 II 1904

Miejsce urodzenia

Śleszyn pow. kutnowski

CV wojskowe

W l. 1926–1927 słuchacz kurs w Oficerskiej Szkole Piech., w 1929 ukończył SPArt. Od 1930 w 6 pac, następnie instruktor w SPRArt. Kapitan

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: mianowany 19 III 1938

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Aniela Gawrońska

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 029/1 13 IV 1940 AM 1818

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2937 MiD WIH

Opcje strony