Podporucznik rezerwy
Romuald Karol PIENIĄŻEK


Imiona rodziców

Władysław,

Data urodzenia

9 X 1913

CV wojskowe

Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1935, przydzielony do 52 pp. Inżynier budownictwa lądowowodnego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/4 14 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 9018 MiD WIH

Opcje strony

do góry