St. Posterunkowy PWŚl.
Stanisław OPASKA


Imiona rodziców

Andrzej, Helena Błoszyk

Data urodzenia

11 X 1901

Miejsce urodzenia

Adamów

CV wojskowe

W WP od 20 VI 1919 do 30 IX 1921 W PWŚl. od 1 V 1925 w Kdzie Rez. w Katowicach W pow. katowickim na Posterunku w Bielszowicach (od 2 I 1930) i w Kończycach (od 2 IV 1933) 8 X 1938 deleg. na Zaolzie Od 21 XII 1938 służbę pełnił w Komisariace w Boguminie Nowym pow. frysztacki Następnie od 1 III 1939 w Wydz. Śledcz. we Frysztacie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/1 (41), 3319

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry