PodKomis. PP
Joachim TKACZYK


Imiona rodziców

Bazyli, Maria Najczuk

Data urodzenia

21 IX 1896

Miejsce urodzenia

Posadowo

CV wojskowe

W WP od 19 VI 1919 do 3 VIII 1923 Podporucznik piech. rezerwy ze starszeństwem 1VI 1919 Służył w 42 pp i 66 pp. PKU Warszawa Miasto III W policji od 15 III 1924 Przebieg służby nie jest znany We wrześniu 1939 – oficer dyżurny KG Podkomisarz mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (81), 5805

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry