Starszy posterunkowy PP
Władysław PASEK


Imiona rodziców

Wincenty, Balbina Psonek

Data urodzenia

24 III 1897

Miejsce urodzenia

Sosnowiec

CV wojskowe

Od 4 V do 25 VIII 1917 żołnierz Legionów Polskich W WP od 23 V 1919 do 23 V 1921, kpr. W policji od 1923 Służył w pow. borszczowskim w policji gran., a po jej likwidacji od 1 IV 1925 na Posterunku w Niwie Od 15 XI 1926 Germakówce Od 1928 w pionie śledcz. w Borszczowie – na Posterunku Od 20 XI 1928 w Komendzie Powiatowej Od 15 XI 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – w służbie zewnętrznej na Post Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (17), 1609

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry