Major sap.
Kazimierz Ignacy NIEWIAROWSKI


Imiona rodziców

Józef, Józefa Bitofft

Data urodzenia

18 II 1890

Miejsce urodzenia

Pogiry k. Wiłkomierza

Życiorys cywilny

Szkoła Handlowa Mikołajewska Szkoła Wojskowa w Kijowie Od 1918 w II Korpusie Wschodnim W latach 1918–1920 członek POW W WP od 1920 Pełnił służbę m.in w 3 baonie sap. 9 p. sap. Gł. Zakład Inż. i Sap. Wojsk. Zakład Zaopatrzenia Inż. 1 baon sap. jako kwatermistrz W 1939 w OZ Sap. nr 1 Awansowany do stopnia Major ze starsz. 1 I 1930

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2355; CAW, Ap 2622, MN 16.3.1937; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry