Starszy posterunkowy PWŚl.
Anastazy KRASZKIEWICZ


Imiona rodziców

Józef, Katarzyna Mroczek

Data urodzenia

3 IX 1901

Miejsce urodzenia

Osielsk

CV wojskowe

W WP od 2 II 1920 do 24 III 1922, 3 p. uł. Kapral Do PWŚl. przyjęty 1 III 1924 z przydziałem na Posterunku w Drogomyślu pow. bielski Od 7 VII 1924 służbę pełnił w Bielsku – początkowo w Komisariace, następnie od 29 IX 1924 na Posterunku Konnym Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (89), 3336

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry