Podkomisarz PP
Marian DROZDOWSKI


Imiona rodziców

Wawrzyniec, Agnieszka Borowska

Data urodzenia

8 XII 1890

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Szk. Zgr. Kupców Miasta Warszawy Od sierpnia 1915 w SObyw., od 1 II 1916 w MMiejsk. potem W policji niemieckiej Od listopada 1918 w Urz. śledcz. w Warszawie W PP od 1 I 1920 Służył m.in. w KG (1927.1931), w MSW w Centrali Służby śledcz. (1937), od 1938 ponownie w KG We wrześniu 1939 zastępca kier. ref. rozpoznawczego Centrali Służby śledcz. Aspirant mian. 1 I 1928 Podkomisarz . 1 IV1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/4 (32), 5809

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry