Starszy posterunkowy PWŚl.
Karol FARNIK


Imiona rodziców

Karol, Magdalena Klimsza

Data urodzenia

11 X 1897

Miejsce urodzenia

Stonawa

CV wojskowe

W WP od 21 IX do 31 XII 1920 Od 1 I 1921 służył w PP Uczestnik III powstania śląskiego W PWŚl. od 30 VI 1922. Do 19 IX 1924 w I Komis., a do 3 I 1935 na Posterunku Konnym w Królewskiej Hucie. Następnie (do 25 X 1936) w I Komis. w Chorzowie pow. katowicki i na Posterunku w Międzyrzeczu Górnym pow. bielski, skąd 21 XII 1938 przeniesiony na Posterunek w Suchej Dolnej na Zaolziu Tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (68), 2133

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry