Major dypl. int.
Stanisław KISZYŃSKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Senek

Data urodzenia

5 V 1891

Miejsce urodzenia

Horodyłowo pow. złoczowski

Życiorys cywilny

Od 1918 w WP w Okr. Zakładzie Gosp. Kraków Potem w dyspozycji dcy OK I Od 1930 w Brygadzie KOP „Podole” Od 1934 w Brygadzie KOP „Nowogródek” Od września 1935 w Dtwie KOP Od 1 IV 1936 szef Wydz. Materiałowego Szefostwa Int. KOP Wydział Prawa, Uniwersytet Jagielloński (1935) Major starsz. 1 I 1936

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1660; CAW, Ap 21469, 19799, 20126, 19643, 10175, 12293, Odrz. 7.10.1935; ARS

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry