Starszy posterunkowy PP
Józef MAZAŁO


Imiona rodziców

Stefan, Anna Kraskowska

Data urodzenia

24 III 1906

Miejsce urodzenia

Niechniewicze

CV wojskowe

Do policji przyjęty 16 IV 1930 Z przydziałem na Posterunku w Bereźniaku pow. łuniniecki Następnie służył w Brześciu n. Bugiem – w Komisariace (od 6 II 1933) i na Posterunku Kolejowym (od 19 VIII 1934) Przeniesiony do pow. brzeskiego, gdzie Służbę pełnił na Posterunku w Czernawczycach (od 6 IX 1934) i Czerniach (od 3 VIII 1937) Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/1 (55), 5661

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry