Posterunkowy PP
Tadeusz Józef MAMULSKI


Imiona rodziców

Walenty,

Data urodzenia

1911

Miejsce urodzenia

Dąbrowica

CV wojskowe

Do policji przyjęty 9 V 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do 4 Komp. Rez. PP w Herbach Starych pow. częstochowski 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. poznańskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Kościelcu pow. kolski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/2 (67), 3817

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry