Starszy posterunkowy PP
Antoni KORZENIOWSKI


Imiona rodziców

Leopold, Józefina Raus

Data urodzenia

21 I 1904

Miejsce urodzenia

Rejowie

CV wojskowe

W policji od 26 IX 1929 Służbę pełnił m.in. jako komendant Posterunku w Moszkowie pow. sokalski, od 2 I 1935 komendant Posterunku w Stubnie pow. przemyski Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/1 (14), 2518

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry