Przodownik PP
Ignacy KORDAS


Imiona rodziców

Franciszek, Anna Cieśla

Data urodzenia

28 VII 1900

Miejsce urodzenia

Kosina

CV wojskowe

W WP od 24 IX 1920 do 7 VII 1921 W policji od 1922 Służbę pełnił m.in. jako komendant Posterunku w Podmichalu pow. kałuski, od czerwca 1935 zastępca komendanta Post. Stanisławów Kolonia oraz jako komendant Posterunku w pow. kałuskim – od 25 VIII 1935 w Niebyłowie, od listopada 1935 w Jasieniu, następnie ponownie w Podmichalu Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (70), 868

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry