Starszy przodownik PP
Szczepan MORAWSKI


Imiona rodziców

Marceli, Katarzyna Debelska

Data urodzenia

24 IV 1894

Miejsce urodzenia

Bucniów

CV wojskowe

Przez wiele lat służbę pełnił w policji woj. tarnopolskiego We wrześniu 1939 refer. do spraw dyscyplinarnych w Komendzie Wojewódzkiej w Tarnopolu Przodownik mian. w sierpniu 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (85), 842

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry