St. Posterunkowy PWŚl.
Augustyn MICZKO


Imiona rodziców

Antoni, Katarzyna Miczko

Data urodzenia

3 VII 1896

Miejsce urodzenia

Ściernino

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Uczestnik powstania wielkopolskiego Od 15 IV do 6 V 1921 w PGŚl. Następnie do 13 IX 1921 w Żand. Pol. GŚl. W PWŚl. pełnił służbę od 26 VI 1922, m.in. na Posterunku Gran. w Tarnowicach Starych pow. tarnogórski (do 30 I 1923) W Oddz. Konnym w Katowicach (do 20 XII 1938) Skąd przeniesiony został na Posterunku Konny w Orłowej pow. frysztacki Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (17), 2366

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry