Starszy posterunkowy PP
Stanisław KOROŃSKI


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

15 VI 1895

Miejsce urodzenia

Poręba

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 XII 1919 z przydziałem do woj. krakowskiego W 1921 ukończył kurs post. w Szkole Okręgowej PP w Krakowie. Ostatnio służbę pełnił w woj. krakowskim We wrześniu 1939 na Posterunku w Babicach pow. bialski Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/1 (13), 2426

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry