Kapitan adm. san.
Jan CIERNIAK


Imiona rodziców

Jan, Zofia Mizera

Data urodzenia

3VI 1896

Miejsce urodzenia

Pojaw pow. brzeski

Życiorys cywilny

W WP od 1918 w Szp. Okr. w Krakowie Mianowany Podporucznik w 1920 Służył jako kierownik kancelarii w szpitalach wojsk. i dca oddz. san. Ukończył CWSan. (1925) Kurs w Centralnej Szkole Gimnastyki i Sportu (1926) Pełnił służbę w Szefostwie San. DOK X Od 1935 kwatermistrz Sanatorium Wojsk. w Otwocku

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3698; MKat., 2084/A, Zając, Pokój Wam

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry