Posterunkowy PP
Zenon BRUDKIEWICZ


Imiona rodziców

Stanisław, Stanisława Łączna

Data urodzenia

16 V 1913

Miejsce urodzenia

Kościan

CV wojskowe

Do policji przyjęty 23 VIII 1937 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydziałem do Komp. „D” Rez. PP w Herbach Starych pow. częstochowski 1 VIII 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. warszawskiego We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Grudusku pow. ciechanowski.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (10), 1916

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry