Nadkomis. PP
Jerzy BIECHOŃSKI


Imiona rodziców

Adam, Janina Czaplicka

Data urodzenia

17 III 1892

Miejsce urodzenia

Mława

CV wojskowe

Ukończył 6 klas Szkoła Handlowa Członek DStrzel. w Rymanowie Potem w Legionie Wschodnim Od 4 IX 1914 do 1 VII 1917 w Legionach Polskich Plutonowy Członek POW Od 11 XI 1918 do 30 IX 1919 w służbie cywilnej W policji od 1 X 1919 W 1921 w służbie śledcz. Od listopada 1926 do czerwca 1927 w stanie nieczynnym W l. 1927-1929 zastępca Komendanta Pow. Będzin i w ref. dyscypl. Komendy w Kielcach Od 1929 do 1931 w KG W l. 1931-1935 oficer insp. Komendy m.st. Warszawy Następnie ponownie w KG Od 2 VI 1936 - i nadal we wrześniu 1939 - Komendant Pow. Biała Podlaska Komis. mian. 1 VII 1930 Nadkomis. - 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [2] (47)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry