Starszy przodownik PWŚl.
Józef BONCZEK


Imiona rodziców

Paweł, Marianna Hanusek

Data urodzenia

26 VIII 1898

Miejsce urodzenia

Pogórze

CV wojskowe

Od 6 I 1919 w żand. Kraj. Śląska Cieszyńskiego Działacz plebiscytowy W PWŚl. od 18 VI 1922 w Królewskiej Hucie W Oddz. śledcz. Dyrekcji Policji (do 31 X 1923) Eksp. śledcz. Następnie w Wydziale śledczym w Katowicach 19 X 1938 deleg. na Zaolzie Od 20 XII 1938 w Wydziale śledczym we Frysztacie.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (96), 2566

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry