Posterunkowy PP
Eryk MICHELIS


Imiona rodziców

Otton, Emma

Data urodzenia

5 VIII 1915

CV wojskowe

Do policji przyjęty 20 VII 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do IX Komp. Rez. PP w Białymstoku 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. pomorskiego Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (89)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry