Podkomisarz PP
Konstanty Tadeusz C.ADEK


Imiona rodziców

Józef,

Data urodzenia

4 IX 1899

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich W WP od 11 XI 1918 do 26 XI 1921 Wpolicji od 1 I 1922. Od 22 IV 1936 przeniesiony z Wydz. śledcz. w Łucku do Komp. .A. Rez. PP m.st. Warszawy, za. 30 VI 1936 do Wydz. IV KG. Od 1937 w Centr. Lab. Służby śledcz. KG, skąd 25 V 1939 deleg. do pełnienia funkcji Kmdta Pow. Cieszyn Zachodni i Wschodni We wrześniu 1939 nadal w Centr. Lab. Służby śledcz. KG. Aspirant mian. 1 II 1935 Podkomisarz . 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (50), 5797

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry